Hat sanatı uygulama-işleme
Hat sanatı uygulama-işleme

Hat sanatı uygulama-işleme

Hat yazıları işleme

Tarihçe. “Yazmak, çizmek; kazmak; alâmet koymak” anlamlarındaki Arapça ḫaṭṭ masdarından türeyen ve “yazı, çizgi; çığır, yol” gibi mânalara gelen hat kelimesi (çoğulu ḫuṭûṭ ve aḫṭâṭ), terim olarak “Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir şekilde yazma sanatı (hüsnü’l-hat, hüsn-i hat)” anlamında kullanılmıştır. Kaynaklarda genellikle “cismanî aletlerle meydana getirilen ruhanî bir hendesedir” şeklinde tarif edilen hat sanatı, bu tarife uygun bir estetik anlayış çerçevesinde yüzyıllar boyunca gelişerek süregelmiştir.   Elif Nakkaş, bu sanatı en güzel şekilde halen icraa etmekteyiz. Tahribata uğramış sanat eserlerini aslına uygun olarak restore etmekteyiz. Camilerde veya herhangi bir mülke istenilen hat özenle aslına uygun çizilmekteyiz. Fiyat ve bilgi için iletişime geçiniz.