Tarihi eser restorasyonu
Tarihi eser restorasyonu

Tarihi eser restorasyonu

Tarihi eser restorasyonu

Tarihi eser restorasyonu;

 

Taştekin nakkaş ustaları, tarihi eser restorasyonu yaparken gerekli izinleri aldıktan sonra aslına uygun olarak yapar.

Tarihi Eser Yapı Onarım Şekilleri

Tarihi Eserlerin onarım şekilleri; Retorasyon ve Re-konstruksiyon olarak iki kısma ayırabiliriz. Yapının restorasyon olarak mı yoksa re-konstrüksiyon olarak mı onarılacağı, uzman mimarın hazırlayacağı mimari proje ışığında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından belirlenir.

Tarihi eser restorasyonu

 

   

Tarihi Eser yapının onarım çalışmaların iki aşamada değerlendirmek gereklidir. Birinci aşama, projelerinin hazırlanması ikinci aşama ise, onaylı projelere uygun olarak uygulamanın yapılmasıdır.

Firmamız tüm tarihi eser yapıların restorasyon proje ve uygulamalarında hizmet vermektedir. 30 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimizle, hamamdan, yalıya, ahşap konaktan taşhanlara kadar her cins yapının restorasyon uygulaması yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Vitray uygulamalarımız  Taştekin Nakkaş Galeri